Deniz Eray Harvey

Deniz Eray Harvey

Hukuk Muşaviri

Deniz Eray Harvey, 13 yıllık deneyimi süresince Şirket ve Ticaret Hukuku, Birleşme & Satın Alma İşlemleri, Sözleşmeler Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku konularında çeşitli yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmiştir. Pekin&Bayar Hukuk Bürosu’nda (İstanbul) Birleşme ve Satın Alma ve Kurumsal Hukuk alanlarında, Linklaters LLP’de (Londra) Borç ve Özsermaye alanlarında çalıştı ve 2015 senesinde kendi firması, Eray Harvey Hukuk Bürosu’nu kurdu.

Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu ve 2005 yılında Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne’dan hukuk lisansı derecesini (Maitrise), 2011 yılında ise Queen Mary, University of London’dan Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hukuk yüksek lisansı derecesini (LLM) elde etti. 2008’den beri İstanbul Barosu üyesidir.